Komitet Merytoryczny międzynarodowej konferencji analizy kryminalnej i strategicznej LEAF 2022

W czerwcu prace rozpoczął Komitet Merytoryczny międzynarodowej konferencji analizy kryminalnej i strategicznej LEAF 2022, którego zadaniem będzie czuwanie nad odpowiednim poziomem merytorycznym referatów zgłaszanych na konferencję. Zadaniem Komitetu będzie także ocena oraz selekcja prac zgłaszanych na konferencję. W jego skład wchodzą przedstawiciele środowiska naukowego, służb specjalnych oraz organów ścigania.