Dziękujemy!

W imieniu Zespołu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Analizy Kryminalnej i Strategicznej LEAF 2022 (Law Enforcement Analysis of the Future) pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i uczestnictwo online, wkład i zaangażowanie.

Konferencja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Wzmocnienie kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w obszarze analiz: kryminalnej i strategicznej, wspomagających proces rozpoznawania, zwalczania i zapobiegania korupcji oraz przestępczości gospodarczej”. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w obszarze programowym PA20 „Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości” w Programie „Sprawy wewnętrzne”, który pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zainteresowanie tematyką analizy strategicznej i kryminalnej przerosło nasze oczekiwania. Z opinii uzyskanych od Państwa wiemy, iż był to dobrze zainwestowany czas, wykorzystany na poszerzenie wiedzy z zakresu analizy, wymianę doświadczeń i poznanie ciekawych ludzi.

Bez Państwa udziału realizacja konferencji nie byłaby możliwa. Dziękujemy.