Rafał Szczepaniak, UCS we Wrocławiu

Kierownik Działu Centrum Kompetencyjne ds. Analizy Kryminalnej i Systemów Wsparcia (IAS we Wrocławiu, DUCS we Wrocławiu), tj. ogólnopolskiej komórki organizacyjnej wspierającej komórkę Ministerstwa Finansów właściwą do spraw zwalczania przestępczości ekonomicznej w zakresie analizy kryminalnej, systemów informacji geograficznej (GIS) i innych systemów wsparcia.

Odpowiedzialny za kształtowanie i realizację polityki w obszarze analizy kryminalnej, organizowanie procesu naboru, szkolenia  i doskonalenia zawodowego analityków kryminalnych w KAS oraz monitorowanie i wdrażanie nowych rozwiązań i standardów, w tym informatycznych.

Współpracuje z Ministerstwem Finansów, ośrodkami naukowo-akademickimi, instytucjami i służbami wykorzystującymi analizę kryminalną  i geograficzne systemy informacyjne oraz uczestniczy w pracach badawczo-rozwojowych dotyczących tworzenia narzędzi informatycznych wspierających analizę kryminalną i analizę informacji. Wykładowca akademicki. Zwolennik analizy informacji, współpracy służb i organów oraz ośrodków akademicko-naukowych.