KONFERENCJA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

LAW ENFORCEMENT
ANALYSIS OF THE FUTURE

26-28 października 2022, Warszawa

O konferencji

Międzynarodowa Konferencja Analizy Kryminalnej i Strategicznej LEAF 2022 (Law Enforcement Analysis of the Future) organizowana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

 

 

 

 

Konferencja odbędzie się w dniach 26-28 października 2022 r. w Warszawie. Swoją obecność zadeklarowali analitycy z FBI i NCA, niezależni eksperci z obszaru OSINT, przedstawiciele wojska oraz zagranicznego i polskiego środowiska naukowego. Zadeklarowane już wystąpienia dotyczyć będą zarówno systemów predykcji zachowań przestępczych, behawioralnej analizy cyberprzestępczości, jak również systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy, kryptowalut czy narzędzi informatycznych stosowanych do mapowania zjawisk przestępczych i wykorzystania tego procesu do kierunkowania działań organów ścigania.

Drugi dzień konferencji poświęcony będzie identyfikowaniu mienia podlegającego sankcjom, monitorowaniu ich omijana oraz działaniom, które winnyśmy podjąć  aby z  aktualnej sytuacji geopolitycznej wyciągnąć wnioski na  przyszłość. Ponadto, część wystąpień dotyczyć będzie funkcjonowaniu biznesu w ujęciu międzynarodowym.

Dzień trzeci będzie poświęcony analizie kryminalnej metodom oraz formom stosowanym  w tej dziedzinie, a także informatyce kryminalistycznej. W tym dniu zaprosimy m.in. praktyków z NABU, którzy podzielą się doświadczeniami z wyzwań analizy danych w bieżących ukraińskich warunkach. 

Konferencja CBA

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli służb, środowisk naukowych oraz niezależnych ekspertów, zajmujących się tematyką szeroko rozumianej analizy strategicznej i kryminalnej.
Chęć uczestnictwa w roli prelegenta lub słuchacza można zgłaszać poprzez wypełnienie jednego
z formularzy, do których odnośniki znajdują się poniżej.

Nasi prelegenci

Program