dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM

Profesor w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa  i Administracji UWM w Olsztynie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu w 2002 r. W 2008 r. doktorat na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2016 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa w Białymstoku. Radca prawny, członek OIRP w Olsztynie. W latach 2003-2006 odbył aplikację prokuratorską zakończoną egzaminem prokuratorskim.

Uczestnik projektów badawczych MNiSW i NCBiR w zakresie kryminologii, kryminalistyki, bezpieczeństwa wewnętrznego.

Laureat XVII Edycji Konkursu im. Profesora Tadeusza Hanauska na pracę roku z dziedziny kryminalistyki w 2016 r. Nagroda naukowa II stopnia Rektora UWM w 2015 i 2017 r.

Autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii.