dr hab. inż. Jerzy Kosiński, prof. Akademii Marynarki Wojennej

Dr hab. inż., profesor nadzwyczajny Zakładu Systemów Bezpieczeństwa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Do 2018 pełnił służbę w Policji zajmując się cyberprzestępczością, dowodami cyfrowymi, białym wywiadem internetowym i naruszeniami własności intelektualnej w Internecie (odchodził na emeryturę jako prorektor ds. studiów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie). Organizator cyklicznych konferencji międzynarodowych „Techniczne aspekty przestępczości teleinformatycznej” (20 edycji), które zmieniły nazwę na „Przestępczość teleinformatyczna XXI (2 edycje). Autor wielu publikacji i wystąpień na konferencjach z zakresu swojej specjalności naukowej. Biegły sądowy z zakresu przestępczości komputerowej i kart płatniczych z listy Sądu Okręgowego w Olsztynie. Prowadził także szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla służb innych krajów (m.in. Armenia, Chiny, Mołdawia). Od 2020 roku kieruje Morskim Centrum Cyberbezpieczeństwa działającym w AMW.