dr inż. Jacek Dajda, AGH

Adiunkt w Instytucie Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracuje również w Centrum Technologii Bezpieczeństwa AGH. Specjalizuje się w szeroko pojętej inżynierii oprogramowania, a w szczególności zagadnieniach analizy i wizualizacji danych oraz opracowywaniu modeli i technik umożliwiających efektywną integrację informacji pochodzących z heterogenicznych źródeł danych.