Nasi prelegenci

prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz

Socjolog, analityk, konsultant polityczny, profesor nauk społecznych.
Socjolog, analityk, konsultant polityczny, profesor nauk społecznych. Od 2015 doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Szefa BBN Pawła Solocha. Od 2017 kierownik Ośrodka Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi CBB ASzWoj. Podczas stanu wojennego współorganizował kolportaż prasy podziemnej w Toruniu. W 1982 aresztowany. W 1983 Objęty amnestią dla więźniów politycznych w 1983. W latach 1977–2020 wykładał na UMK. Odbył staże badawcze na uniwersytetach w Oksfordzie, Cambridge, Sydney i Ann Arbor. Brał udział w międzynarodowych konferencjach, seminariach i wygłaszał wykłady w Australii, Belgii, Czarnogórze, Hiszpanii, Holandii, Jugosławii, Kanadzie, Litwie, Niemczech, Norwegii, Rosji, Rumunii, Serbii, Szwajcarii, Ukrainie, USA, Węgrzech, Wielkiej Brytanii.             Autor wielu publikacji badawczych dotyczących transformacji ustrojowej, zakulisowych wymiarów życia społecznego, socjologii wiedzy oraz społecznych konsekwencji nowych technologii             Współautor pierwszej wydanej na Zachodzie naukowej analizy roli tajnych służb w procesach wychodzenia z komunizmu – książki Privatizing the Police-State: The case of Poland (2000, wraz z M. Łoś). Wśród jego książek są: W uścisku tajnych służb: Upadek komunizmu i układ post-nomenklaturowy (1993); Przemoc i poznanie: Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy (1995); Pociąg do Polski. Polska do Pociągu (2011); III RP: Kulisy systemu (2013, wywiad J. Lichockiej); Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat (2015; z zespołem: M. Gurtowski, K. Tamborska, M. Trawiński i J. Waszewski); Państwo Platformy: Bilans zamknięcia (2015, wraz z R. Sojakiem i M. Gurtowskim).             Funkcje publiczne: Ekspert Komisji WSI: 2006–2007. Przewodniczący Rady Programowej Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW: 2006–2007. Główny doradca ds. bezpieczeństwa państwa premiera Jarosława Kaczyńskiego: lipiec–listopad 2007 Doradca ds. bezpieczeństwa państwa Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego: 2008 do 10 kwietnia 2010. Przewodniczący Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w KPRP: 2009–2010. Członek Komitetu Socjologii PAN: od 2014. Członek Rady PISM: od 2016. Przedstawiciel Prezydenta RP w Komitecie Offsetowym MON: od 2016. Przedstawiciel Prezydenta RP w Kolegium ds. Służb Specjalnych: od 2017.

dr hab. Marcin Wojtysiak-Kotlarski, prof. SGH

dr hab., prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z którą związany jest już ponad 28 lat, najpierw jako student, potem jako wykładowca. Zaangażowany w prowadzenie zajęć dydaktycznych i opiekę nad pracami dyplomowymi studentów i doktorantów. Realizuje liczne prace badawcze oraz pełni szereg ról o charakterze organizacyjnym. Jest kierownikiem Zakładu Strategii Międzynarodowych w Instytucie Zarządzania w ramach Kolegium Zarzadzania i Finansów, SGH. Od najmłodszych lat pasjonuje się geografią świata, pięknem wynikającym z jego różnorodności ekonomicznej, społecznej, kulturowej. Prowadząc badania naukowe jest zainteresowany gospodarką światową, w tym w szczególności światem przedsiębiorstw konkurujących na globalnym rynku. Jego zainteresowania naukowe są multidyscyplinarne, realizowane na styku ekonomii i nauk o zarządzaniu. Prowadził badania naukowe i publikował głównie w następujących obszarach: teoria firmy, zarządzanie strategiczne, globalizacja biznesu, zarządzanie megaprojektami, a także nowoczesna przedsiębiorczość i świat start-upów. Jest głównym pomysłodawcą grantu „Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw”, który wygrał konkurs Gospostrateg III finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To obecnie największy projekt realizowany w SGH w konsorcjum z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. W projekcie pracuje zespół ok. 40 badaczy z Polski i ze Stanów Zjednoczonych, który stale się rozwija. Marcin Wojtysiak-Kotlarski interesuje się również zarzadzaniem szkołami biznesu. W SGH kieruje projektami dwóch najważniejszych międzynarodowych akredytacji uczelni ekonomicznych, tj. EQUIS i AACSB.

Program