dr hab. Jerzy Kosiński, prof. Akademii Marynarki Wojennej